Ceny

Cena právních služeb je vždy stanovena dle náročnosti a charakteru právní pomoci na základě dohody s klientem jedním z následujících způsobů:

Cenové podmínky spolupráce jsou dohodnuty vždy během prvního informativního jednání s klientem, které je bezplatné a během kterého je provedena stručná analýza případu a navržen konkrétní postup. Během tohoto jednání však nejsou sepisovány žádné podání ani smluvní dokumenty.